24 april 2014

Viktigt att humma rätt.

Kommunicerar gör vi ständigt. Då när vi umgås med andra. Kommunikation betyder ju det. Från latinets communicare som betyder att dela. Och i varje direkt samtal kommunicerar vi hela tiden, även om bara en för stunden "för ordet".

Fatiskt information kallas det ibland. Detta att inte förmedla fakta eller betydelsebärande information. Ibland är det ord, ibland bara små ljud. Ett nytt forskningsprojekt har det skrivits om häromdagen. Det är fonetik-professor Mattias Heldner vid Stockholms Universitet som forskar kring det mänskliga samtalet. Detta i ett projekt som heter "Samtalet prosodi". Målet? Att så småningom skapa en artificiell samtalspartner. Som du trots allt faktiskt kan tro på...

Länkar till artikeln:
Pressmeddelande från Riksbankens jubileumsfond hos forskning.se hittar du här
Svenska Dagbladets version (från TT) hittar du här.
SR Västs version, med intervjuer om att humma, hittar du här.

Från blogginlägg 17 februari förra året:
Prosodi. Talets musikaliska dynamik (melodiförlopp, frasering och rytm) som språkligt uttrycksmedel. Mycket viktigt i svenskan, eftersom just prosodin i vårt språk i hög grad förmedlar betydelse, med bland annat specifik betoning. Uttrycket Jag tycker om hen betyder helt olika saker om betoning läggs på jag, tycker, om eller hen. 
Prosodi har du lärt dig socialt, i unga år och just därför är det svårt för människor med annan kulturell och språklig bakgrund att ibland dels göra sig förstådda och dels förstå på svenska.
Och, när "the Swedish Chef" i Sesame Street, pratar och sjunger med påhittade ord som hoppar upp och ner i tonskalan, är det för att de flesta amerikaner uppfattar svenska just så - med mycket melodi.
#blogg100 - 055b

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar