27 april 2014

Veckans vackra: Sorg.

När en letar efter (och hittar) #vackraord, kan de ibland vara en slags motsats. Det kan synas märkligt, men sorg är för mig ett utomordentligt vackert ord - i all sin sorglighet. 
Reaktion på förlust. Sorg är en form av traumatisk kris,
och liksom i andra krisreaktioner kan olika faser urskiljas:
chock-, reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfas
Det är ärligt, rakt på sak, oftast utan krumbukter. Det är mänskligt.

Sorg. På fornsvenska sorgh. Troligtvis med ursprung i ord som hittats i sanskrit: surksyali, som betyder bekymrar sig om. Jämför med svenskans omsorg, som betyder ungefär samma sak.
#blogg100 - 058

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar