3 april 2014

Innehåll kontra form.

Dagens viktigaste kittla-ord i konversation som rör marknadsföring i allmänhet och sociala medier i synnerhet är engelskans content - det vill säga innehåll. Men jag ber att få reservera mig. Å det grövsta.

Att debattera om form och design å ena sidan och innehåll och fakta å andra är verkligen inget nytt. Dock förstår jag inte varför många inte lär av historien.

Viktigast?
Som journalist med hyfsat lång erfarenhet minns jag hårda debatterna inom Sveriges Radio om vad som egentligen är viktigast - innehåll eller form? Ska nyhetssändarens metod verkligen vara viktigare än själva fakta? Ska valet av betoningar slå ut intervjupersonernas förklaringar? Och så vidare. 
Tack och lov visade det sig i slutändan att de som förfäktade endera sidan var de som hade fel, viktigast är innehållet, men utan vettig form hörs det inte
Svaret på vad som är viktigast är självklart innehåll och form tillsammans, eftersom de kompletterar varandra.

Engelska ordet content (med betoning/tryck på första stavelsen) betyder innehåll. Samma stavning, men med annan betoning betyder nöjd.    #blogg100 - 034


Ja. Jag är väl medveten om att uttrycket "content marketing" betyder mer än att förhålla sig till bra och givande innehåll. Men mediavalet är ändå alltid lika viktigt som budskapet...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar