8 mars 2016

Mer om kvinnodagen.

Lite enkel historia om varför Internationella kvinnodagen är förlagd till 8 mars. Och lite om varför den från första början är en politiskt inrättad dag (vilken den faktiskt inte är idag - i alla fall inte bunden till någon politisk ideologi). 


Internationella kvinnodagen instiftades på initiativ av Clara Zetkin i Köpenhamn 1910.

I Sverige firades dagen för första gången 1 maj 1911, medan datumet i Tyskland och Österrike blev 19 mars. De närmast följande åren firades dagen vid olika datum på våren, men alltid på söndagar eftersom det var den enda dagen som arbetare kunde demonstrera.


Kominterns andra internationella kvinnokonferens i Moskva i juli 1921 fattades beslutet om att ha Kvinnodagen ett bestämt datum, 8 mars.

#blogg100 - 008b

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar