16 mars 2016

Ett effektivare språk.

Jo, det är dags att dra igång en liten serie om hur dels kommunikation fungerar, dels vad som hjälpa just dig till ett i de flesta avseenden "effektivare språk". Idag en introduktion, med insyn hur kommunikation fungerar och hur den med enkla medel kan bli bättre.

Vill du också läsa om grundläggande grammatik i Svenska språket? Klicka då här så kommer en sammanfattning av tidigare blogginlägg om just det.
Vi kan alla kommunicera, ja, i själva verket gör vi det ständigt. Det vill säga; vi umgås, vi utbyter tankar och behov och vi förhåller oss till varandra - just det som är kommunikation.


Vi kan alla kommunicera, men vi gör det inte alltid effektivt. Första skälet till detta är att vi inte alltid uppfattar den kommunikativa frågan. Den som alltid finns där och som vi alltid ställs inför. Skälet är att den kommunikativa frågan alltid ställs av den vi möter, medan vi samtidigt alltid reflekterar/funderar/känner/motiveras av de egna behoven - utgående från de egna erfarenheterna, kunskaperna och perspektivet. Att kommunicera effektivt med någon annan kräver förståelse för dennes situation och behov. Ju längre ifrån varandra vi står till exempel kulturellt, ju svårare kommunikation.


Kommunikation?
Jo, dags för en förklaring av kommunikation i allmänhet, som bäst utgår från vad ordet har för ursprung. Det kommer från latinska ordet communicare som betyder göra gemensamt. Kommunikation är att utbyta tankar, känslor och erfarenheter på ett gemensamt plan. Helt enkelt att vara eller göra tillsammans.


Det andra skälet till att vår kommunikation inte är så tydlig beror på att vi inte alltid förstår sammanhanget. Den professionelle kommunikatören (oavsett om det handlar om journalistik, marknadsföring, teater/konst eller PR) vet att det finns en rad frågor om sammanhang att ställa. Till exempel dessa:
När? Hur? Vem? Varför? Vilket budskap? Vilket mål? Vilken effekt? och så vidare. Det finns många som är fullständigt lysande på kommunikation, utan att ha behövt analysera sammanhangen speciellt noga. Men de flesta av oss kan behöva lite insikt om sammanhangen för att bli bättre.

För de allra flesta av oss är bättre på kommunikation vid de tillfällen vi är trygga i situationen. Då förstår vi både sammanhanget och den eller de vi kommunicerar med nästan intuitivt och allt flyter på. För visst har du stött på människor som du "klickar" med? Oftast är det så att just de personerna har en del kulturella eller känslomässiga betingelser gemensamt med dig och ni kommunicerar (eller "klickar") därför obehindrat.

Ett par tips
Jag ska i några inlägg framöver beskriva hur ovanstående frågor fungerar och hur du handskas med dem. Fram till dess kan du komma ihåg dessa enkla knep.

1. Fråga den du har svårigheter att förstå om vad hen egentligen vill, önskar eller har som mål. Ibland blir människor förbryllade över frågan, men oftast uppskattar människor att den som finns "på andra" sidan är uppriktig i sin önskan att förstå.

2. Blir du tagen på sängen av en fråga eller rent utav känslomässigt berörd, är det nästan alltid beroende på att ditt subjektiva jag reagerar. Det beror inte på den andra personen utan nästan alltid på dig och dina förväntningar. Vill du då ha en paus i känslostormen är frågorna Vad menar du? eller Hur tänker du? lysande för att ta fokus från dina känslor och flytta det till den du kommunicerar med. Och allra viktigast, du får en chans att lugna ner dig, en respit att tänka efter och fundera på vad som egentligen menas.

Vi är alla experter på kommunikation, men ibland tafatta i sociala spelet. Vilket gör att det nästan alltid går att få ett effektivare språk ... 
#blogg100 - 016b

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar