28 mars 2016

För mycket av allt.

Nördens fråga: Går det att komparera adjektivet fullt?
Pedagogens svar: Det är sunt förnuft som gäller. Är ett glas fullt är det fullt, det kan inte vara mer fullt än ett annat glas - för då är det första glaset inte fullt.


Hängde du med i ovanstående resonemang? Det handlar om ordklassen adjektiv, som de flesta av oss vet innebär en egenskap. Ord som röd, snäll, fin, full eller god är alla adjektiv. Ofta kan dessa ord kompareras (från latinets comparare = att jämföra eller att likna) i tre former: grundformen/positiv (snäll), komperativ (snällare), superlativ (snällast).

Nå. Det finns visserligen de som anser att ordet snäll inte kan böjas (kompareras) eftersom antingen är någon snäll eller så är hen inte det. Men det är tyvärr mindre korrekt. För vi har nyanser i de flesta adjektiven, precis som en människa kan vara olika mycket snäll.
Dock finns ord som inte ska böjas, eftersom egenskapen är definitiv (bestämd). Däribland finns ord som till exempel full. Ja, det finns en överförd betydelse av ordet i att vara onykter och den varianten kan böjas i full, fullare och fullast (olika nivåer av fylla).
Men ett glas kan inte vara ganska fullt, lite fullt eller jättefullt. För till exempel fullt glas innebär att glaset inte går att fylla på mer. Och då går det inte heller att komparera med orden mer eller mest (fullt).


Hur vet du skillnaden på adjektiv som går att böja och de som inte går att böja (komparera). Ja, mitt bästa råd är faktiskt att tänka efter före, om ordet kan "jämföras" - som den goda pedagogen i detta inläggs ingress. Att ha lite sunt förnuft.

Andra adjektiv som inte kan kompareras är död, gravid, trekantig och stilla
#blogg100 - 028


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar