10 mars 2016

Det som bildar meningen.

Det är viktigt att förstå skillnader på ord och ord, i alla fall för den språkintresserade. Här på bloggen ger jag en grundkurs i grammatik här.
Häromdagen handlade det om satsdelarna, idag om ordklasser. 

Formlära. Kunskapen om hur orden och deras former fungerar sammansatta i kommunicerande satser och meningar.
Satslära. Syntaxen, eller ordningen på de skilda satsdelarna.


Substantiv
Substantiv kallar vi de ord som "ger namn" - på personer, grupper, djur, saker, ämnen, känslor, aktiviteter och tillstånd. Märk att substantiv 
både kan vara konkreta och abstrakta. Bil, fot, känsla, ros är alla substantiv.

Pronomen
Pronomen betyder från början i stället för namn, vi använder dem i stället för ett substantiv för att förenkla och variera språket. Jag, hennes, er, denna och någon är exempel på pronomen.

Adjektiv
Adjektiv är orden som beskriver något eller någon. Stor, röd, sur, gul, glad och svart är exempel på ord, som kallas adjektiv. Ofta kan adjektiven kompareras - ha olika stort värde.

Verb
Verb är aktivitetsorden. De beskriver handlingar eller visar att någon eller något är i ett visst tillstånd. gå, springa, skriva, befinna är alla verb

Adverb
Adverb är orden som oftast beskriver verbet. Det är även ord som ger mer information om en beskrivning: Du är väldigt smart. Det är också ord som ger mer fakta om en handlingsbeskrivning: Hon arbetar mycket fort.


Preposition
Prepositioner berättar om förhållanden mellan personer, platser och saker. I, på, framför, utan och bakom är alla prepositioner.

Konjunktion
Konjunktion betyder från början "sätta samman" (latin). Det är orden som binder samman ord eller grupper av ord och beskriver förhållandet mellan dem. Och, men, eller samt samt
är alla konjunktioner.

Interjektion
Interjektioner är ord som beskriver en stark känsla, hälsning eller kommunikation av ljud. Usch, aj, nej och hurra är interjektioner.

Räkneord
Räkneorden är de som beskriver antalet av något eller en given ordning. Ett, fem, första och femte är alla räkneord.

#blogg100 - 010


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar