1 juni 2015

Din grupps språk.

Terminologi är viktigt för att dels kunna förmedla kunskap inom ett visst område, men nästan lika mycket för att definiera de som kan vissa saker och därmed tillhör en (utvald) grupp. Och när språket inom en en grupp utvecklats så mycket att det delvis är svårförståeligt för de som står utanför kan vi definiera det språket som en sociolekt.

Sociolekt. Social dialekt. Den språkart som definieras av en social grupps användning och kulturella gemenskap.

Det är en stor skillnad på sociolekt och dialekt och det är att dialekten alltid har ett geografiskt område som ursprungsplats. Det kan en sociolekt även ha, men ursprunget till sociolekten är aldrig bundet till platsen.
Sociolekten har två variabler och det är dels vilka ord och uttryck som används, dels hur orden och uttrycken uttalas. På ett sätt kan slang ibland definieras som en sociolekt.

Ofta definieras sociolekten utifrån samhällsklass och det har funnits kritik mot att vetenskapen definierar och klassificerar olika sociolekter eftersom detta då skulle manifestera och befästa klasskillnader. Dock har forskning visat på att rent kommunikationsmässigt är inte en sociolekt normalt sett sämre än en annan för att just överföra och förmedla information. De är bara olika utformade.

Lingvisten William Labov vid University of Pennsylvania slog fast redan på 60-talet att afroamerikaners slang i till exempel ghetton fungerade kommunikationsmässigt minst lika bra som de sociolekter som användes i högre samhällsklass. Och, inte minst - en sociolekts värde kan aldrig vara mindre än ett annat.

En längre föreläsning (drygt en timme) med W Labov om språkliga skillnader beroende på bland annat sociala strukturer kan du titta på här (OBS engelska).


#blogg100 - 93
PS - För övrigt anser jag att BABALAS är ett bra #nyord för svår baksmälla. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar