10 juni 2015

Bit för bit fungerar bäst.

Funderar du på att lära dig ett nytt språk? Kanske med många svåra ord? Eller har du ett bar som nu ska lära sig läsa. Då kan denna nya forskning hjälpa dig på traven.

Att lära vet vi sedan tidigare, fungerar bäst när flera olika delar av hjärnan kopplas ihop under processen. Nu har amerikanska forskare tittat närmare på hur det är enklast att lära sig svåra ord.

En bokstav i taget
Det är enligt tidskriften Brain and language som forskare tittat på vad som är den bästa metoden att lära sig nya ord. Bland annat har forskarna kommit fram till att att bokstavera ljudande (ljuda bokstäverna högt) gör att inlärningen går bättre och att den som ska lära sig minns ordet bättre än om hen skulle ljuda hela ordet i ett.

Detta beror på, säger forskarna, att ljudandet av bokstäverna en och en mer aktivt involverar vänster hjärnhalva, den del av hjärnan där vår språkcentrum anses sitta. Den som lär sig glosor genom att bara läsa dem använder istället mest höger hjärnhalva.

Mindmappa fungerar
Jag har stött på detta med att använda rätt hjärnhalva vid inlärande i ett annat sammanhang - när jag antecknat vid intervju. Jag lärde mig att i stället för att skriva, att mindmappa - att teckna ord och annat för att sedan komma ihåg dem lättare. Jag har också med god framgång skrivit radiomanus som mindmap. Varför detta fungerar? Jo, för att lyssnandet och ritande görs i olika delar av hjärnan, medan lyssnande och skrivande sker i huvudsak i samma del. Den som antecknar med vanlig text riskerar alltså att sluta lyssna på vad som sägs, eftersom den del som hen lyssnar med ibland är upptagen av annat.

Slutsats? Använd olika delar av din hjärna, när det gäller att lära nya ord är det enklast genom att ljuda ordet, bokstav för bokstav.
#blogg100 - 102

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar