21 maj 2015

Sak eller bild.

Metaforer delar språkvårdarna i två läger, de som älskar dem och de som anser att de är svåra att handskas med. Skrev nyligen om en ny vetenskaplig studie, som visar att metaforer hjälper dig att förstå den andres känslovärld.

Metafor eller liknelse

En metafor är ett uttryck där bildledet ersätter sakledet. I stället för att tala om ålderdom kan till exempel metaforen livets höst användas. Metaforen skiljer sig från liknelsen genom att den saknar jämförelseled. Ålderdomen är som livets höst är alltså en liknelse.

Har också tidigare beskrivit att de som inte har ett språk som modersmål, kan ha svårt att uppfatta metaforer - eftersom de oftast först måste deschiffrera sakbetydelsen innan de kan ta till sig det bildliga i berättelsen. Som när en väg är spikrak. Vi som har svenska som modersmål kan omedelbart ta till oss innebörden, de som har svårare med språket måste först tänka igenom vad ordet spik betyder - vilket innebär att det bildliga ändå måste ta vägen genom det bokstavliga.


En universitetsuppsats visar på denna svårighet med metaforer. Den är från 2005 och är skriven av Maria Moutran Assaf på Uppsala Universitet. Hon försöker visa på om det finns skillnader mellan hur tydliga och/eller bokstavliga metaforer är, beroende på ursprung och kultur:
"Med hjälp av denna studie har konstaterats att vårt tänkande är metaforiskt i hög grad men att en sorts grundbetydelse måste ändå finnas. Metaforens tydlighet har varit avgörande för ungdomarnas tolkning."


”Spotta ut gruset!” -Hur tvåspråkiga ungdomar tolkar metaforer . Vill du läsa mer rekommenderar jag sidan 56, där sammanfattningen finns, först.
#blogg100 - 82
PS - För övrigt anser jag att BABALAS är ett bra #nyord för svår baksmälla. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar