19 maj 2015

Konsten att ställa rätt fråga.


För ett par år sedan skrev jag fyra inlägg som handlade om grunderna för en god journalist, när det gäller att ställa frågor, som i sin tur blir till en intressant, berörande nyhet. De fyra inläggen blev till slut en kortare essä som jag kallar för Lilla kommunikationsskolan.

Idag vill jag påminna om att det är ytterst lite som gör skillnad mellan god kommunikation och dålig. Kanske kan även du för några tips på vägen?

Först några kortare citat ur min text.

1. Vi måste vara minst två för att att kunna kommunicera. 
Sändare och mottagare. Förmedlare och lyssnare. Och för att bli en bra kommunikatör krävs att kunna ta emot, att lyssna. Och det i sin tur kräver att veta vilken fråga du ska ställa. Något alla bra journalister är väl medvetna om.

2. Kommunikation. 

Kommer från latinska ordet communicare som betyder göra gemensamt. Utan minst två deltagare kan alltså ingen kommunikation finnas. I ett vardagligt samtal människor emellan skiftar vi hela tiden i rollerna som förmedlare och som mottagare. Vi sänder genom kropp, ljud, språk, blickar och mer ändå. Och vi tar emot genom i princip lika många olika förhållningssätt.

3. Alla kan berätta
Grunden för hela Nyhetsverksprojektet las i det faktum att alla människors mer eller mindre har en enastående förmåga att kommunicera, att sända och att ta emot. Detta lärs ut från stunden du föds och som vuxna vet vi alla när vi varit med om god kommunikation - då när vi fått dela erfarenheter och kunskap på ett givande vis. Berättandet är del av vårt liv, hur vi förmedlar kultur, sammanhang och social status. Och vi lär oss att både sända och att ta emot tidigt.

4. Den magiska tystnaden.
Dessutom, det finns ibland inget bättre sätt att få en intervjuperson att säga mer än vad hen egentligen hade tänkt att göra, än att öppna kommunikationen och sedan våga vara tyst. Du tittar lyssnande och är tyst, så länge det behövs. Magiskt för att få folk att berätta mer. 
...

Vill du läsa hela texten (så lång är den inte), finns den fortfarande på min blogg, på en separat sida. Klickar du här, kommer du dit.
#blogg100 - 80
PS - För övrigt anser jag att BABALAS är ett bra #nyord för svår baksmälla. DS

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar