15 maj 2015

På en enda utandning.

Har fått upp en liten känsla för kommunikation av det mycket korta slaget. Haiku, som består av tre rader, med fem, sju och fem igen stavelser (kan vi säga) på vardera raden. Som tvingar mig att vara koncis och våga avstå att berätta allt.

Haiku. Japansk versform som egentligen består av 17 mora (tidsmässigt kortaste ljudenheten inom fonologi), men som vi på svenska oftast använder 17 fonem (minsta språkliga ljudenheten - ofta stavelse) till.

Det sägs också att en haiku ska du kunna förmedlas under ett enda andetag.

Tre av mina enkla exempel på denna rena lyrikform. I all anspråkslöshet.
Vackraste hatt
Bokskogen

#blogg100 - 76
PS För övrigt anser jag att BABALAS är ett bra #nyord för svår baksmälla. DSStilla gråten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar