22 augusti 2015

Lite oreda kvar.


Den nya skolbyggnaden.
Det jobbas på bra nu. Vid skolstarten 18 augusti var flera rum klara med golv och andra ytor. Kommunikationsklassernas ansvariga jagar på hantverkarna så bra det går. Fast att lokalerna och utemiljön blir färdiga är ju bara en del av vägen kvar att vandra.


Något har hänt i bakgrunden av hela denna historia. För trots att flytten tvingats på oss, verkar det nu som om inga som helst resurser sparas för att göra den nya byggnaden klar så fort som möjligt. Personalen säger att det bara pekar på något som behöver göras som läggs det direkt in i planen för ombyggnationen. 
Lärarnas arbetsrum 18 augusti. Med allt skolmaterial nerpackat.
Rullarna till höger är golvet som ska läggas in i våra barns klassrum.

Min bedömning är att huvuddelen av arbetena blir klara före slutet av augusti, även om en hel del kommer att kvarstå. Detta efter att en massa extra resurser omfördelats till arbetena. Till exempel har hantverkarna arbetat hela förra helgen för att bli klara så snart som möjligt.

Att sedan det finns en massa annat som inte är klart är vi väl medvetna om. Det som är bra är att en speciell skolledare för bara Kommunikationsklasserna utsetts. Denne person ansvarar nu för planeringen av allt. Det är skolskjutsar, inkludering med andra skolor, gymnastiksalar och en mängd andra saker som måste planeras och åtgärdas innan vi (föräldrar, skolbarn och personal) är nöjda. Men detta att en speciell resurs finns för att nu göra det bästa av situationen, säger en del om vad som händer i bakgrunden. 

Vem betalar priset?
Är vi helt nöjda nu? Janaee, det skulle jag inte säga. 
Vi är glada att personal och andra arbetar häcken av sig för att det ska bli så bra som möjligt, trots den hemska förhistorien. Men i slutändan måste ansvariga lära sig något. Dels om hur denna verksamhet fungerar och vad en inte kan göra med den, dels att det inte bara kan vara vi direkt berörda som ska få betala priset för allt bråk och den konstanta oron de senaste sex-sju veckorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar