12 juli 2015

Nytt, nytt och allt går igen.

Snart dags för ny natt och ny dag. Ny vecka och nya tag. Tiden går säger vi, men några ben har den definitivt inte. Fast det går bra att säga att tiden går, vi förstår det nästan alla, eftersom vi uppfattar tiden genom att den staplar sekund efter sekund, byggande timmar, dagar, veckor, månader, år, liv. Och död.
Kan en snooza nästa vecka?

. På fornsvenska ga. Germansk ord, med rot ända från sanskrit.

Tid. På fornsvenska tiþ (sista bokstaven är den fornnordiska thorn). Bland språkforskare ett av de mest utforskade orden vad gäller ursprung. Antagligen för att det så länge människan haft en tankevärld även funnits behov av att beskriva tidens gång - det vill säga hur tiden går.
Det finns det som gärna vill beskriva vad tid är, klickar du här kommer du en ganska lättläst förklaring från Chalmers teoretiska fysiker, som slår fast att tid är förändring.

Märkligast med detta är idag finns fysiker som funderar på om tiden verkligen "går", om inte allt ändå liksom sker samtidigt. Men är det verkligen möjligt?
#blogg100 - dag134

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar