15 april 2015

Veckans vackra ord: Tillsammans.

Höra ihop
Vissa ord känns vackrare bara för sin betydelse, andra för sin komposition. Tillsammans är ett bra exempel på det förra.

Tillsammans. Kan även skrivas tillsamman. Ett adverb skapat av de två orden till och samman. Betyder att två eller fler personer eller ting hör ihop eller är sammankopplat. Samman är ett indoeuropeiskt ord som återfinns i till exempel sanskrit (samana). Numera används samman mer sällan och har mer eller mindre ersatts av just tillsamman/tillsammans
#blogg100 - 46

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar