17 april 2015

Är du själv ensam?

"The green wall", Berlin september 2014 
Tror det eller ej, men det är faktisk skillnad på orden ensam och själv. Även om många mer eller mindre gör likhetstecken orden emellan. Hur du skiljer dem åt? Ja, lättast är att tänka på värdeladdningen.

Ensam betyder utan sällskap. Själv betyder utan hjälp

Det vill säga, det korrekta valet av vilket ord som ska användas handlar om sammanhanget. Men det finns en gråzon mellan orden. Ta till exempel uttrycket på egen hand, som "lånar" lite betydelse från vardera ordet.

Själv säger vi när vi gör något utan hjälp, men ordet kan också användas i en något överförd betydelse, som till exempel ett statsöverhuvud besöker en plats. Hen var där själv, betyder ju knappast ensam eller helt utan hjälp. Utan snarare att hen verkligen tog sig dit, till platsen. Visserligen med stort entourage, men ändå.


Laddningen av orden är delvis olika. Där vi säger ensam är laddningen mot det negativa, själv är mer positivt. Här faller exemplen bo ensam, resa ensam eller äta ensam. Använd ordet själv i samma uttryck, så tror jag att du uppfattar skillnaden.


Så. När du läser denna text i dator eller på mobil enhet. Läser du den själv? Eller är du mest ensam?

#blogg100 - 48

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar