23 april 2015

Veckans vackra: Altruism.

För andra människor
Vissa ord känns så självklart vackra för mig. Trots att andra knappt ens vet vad de betyder. Ett sådant ord är altruism.

Själv tänker jag väldigt ofta på hundar i allmänhet och vår egen tik i synnerhet, när jag hör ordet altruism.

Altruism. För andra människor. Att vilja och behandla en annan mänsklig varelse väl, utan avsikt att därigenom gagna sig själv.

"Every man must decide whether he will walk in the light of creative altruism or in the darkness of destructive selfishness." Martin Luther King jr

(Ungefärligt översatt: "Varje människa måste bestämma sig om hen ska vandra i den kreativa altruismens ljus eller i den destruktiva egoismens mörker."
#blogg100 - 54

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar