2 april 2015

En tredjedel vandrad.

Idag har vi i #blogg100 vandrat en tredjedel av vår inläggsväg. Av de 100 inläggen (om du började 1 mars) är det nu 33 skrivna. 33 procent. Märkligt ändå vad fort det går.

Att vara helt hundra. Enkelt uttryck att förstå, kommer naturligtvis av att vi ibland beskriver vår verklighet i procent, eller delar av 100 delar. Procent betyder just detta, kommer från latinets per centum med översättningen av hundra.
Så idag är vi 33 procent klara. Eller matematiskt (med avrundning) lika med en tredjedel.
Blogg100 - 33b

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar