19 december 2014

Stressa lite till.

Det är 19 december. Men framför allt sista fredagen för jul. Nog för att stressa upp vem som helst. Klappar, mat, dekoration - allt ska lösas inom de närmaste dagarna. Precis före den tid på året alla hoppas att stora friden ska infinna sig. Men gör den det?

Stress. Både detta substantiv och verbet stressa har ursprung i latinet strictus, med betydelse hoptryckt, hopdraget eller tajt (jämför med engelskans strict och svenskan strikt).

Stök. Från början (1600-tal) i betydelse torra kvistar eller liten ansamling av lin eller torv. I dess abstrakta substantivform mer bråk, besvär. Ibland även hushållstök (dvs städning eller annat iordningställande i hemmet). Numera är den senare betydelsen nästan den allenarådande.

Frid. Faktiskt två betydelser, varav den ena nästan är helt glömd: fager (tilltalande vacker). Den senare betydelsen är lättare, det är enkelt att se släktskapet med ordet fred. På fornsvenska friþer. Germansk ord med indoeuropeisk härledning i sanskritens friti- som syftar på kärlek och vänskap. 
#blogg24 - 19

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar