7 december 2014

Dubbla ljus.

"Tänd ett ljus, för det vi tror på...". Eller kanske tänd två, som denna dag - andra advent.

Varför tänder vi ljus i advent? Tja, seden med adventsljus kom redan på 1800-talet till Sverige och var först en rent kyrklig sed. Till en början fanns många olika varianter, varav den vanligaste var många olika ljus, oftast ett för varje dag i veckan - lite av det ser vi i våra elektriska sjuarmade adventsljusstakar. 
Först på 1930-talet blev seden med adventsljusstake i svenska hem vanlig.

Två. Gammalt ord för att tvätta sig, men inte det vi är ute efter. 
Gammalt räkneord, som genom historien haft en rad olika stavningar - alla liknande. Till exempel det medeltida twem. Nära släktskap med duo, som vi tagit från latinet.
Duo. Latin för två. Kan härledas hela vägen till sanskrit, med släktord hos i princip alla europeiska språk. Finns även i grekiskan, dyo.

Här kan du se en annan typ av duo, fotade en helt annan tid på året.
#blogg24 - 07

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar