4 mars 2015

Veckans ord: Ansvar.

Att ta ansvar. Det är veckans vackra ord. Ett ord som innebär både skyldigheter och rättigheter. Att ha ansvar innebär att vara den som tar hand om något fullt ut, rättsligt, likväl som moraliskt.

Ansvar.  Från början att svara inför rätt. I princip ursprungligen samma ord dagens gensvar, det vill säga svara på tilltal. Germanskt och/eller saxiskt ord som till exempel motsvaras av engelskans answer. Fast dagens engelska ord för ansvar är responsibility, vilket i sin tur betyder att svara mot något.

#blogg100 - 04

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar