30 mars 2015

Svengelskan är vanligare än du tror.

Det finns rätt många ord i modern svenska som "används fel", på grund av influenserna från engelskan. Det vill säga det finns en grundbetydelse till det svenska ordet, som senare delvis förändrats på grund av att ett liknande ord på engelska har en annan betydelse.

Frågan är om det är fel att språket förändras, personligen tycker jag inte det. Problemet är mest att när vi använder ord med två olika betydelser, kan det bli fel i tolkningen.
Här några exempel på ord som förändrats i betydelse, när engelsk kultur påverkar oss allt mer.

Daterad. Betyder i grunden att något är tidsbestämt, har en speciell dag som vi kan sammanlänkar med. Men engelskas dated betyder snarare föråldrad. Och just den betydelsen blir allt vanligare på svenska.

Dedikerad. Betyder avsedd för något speciellt. Men allt oftare läser eller hör du att dedikerad betyder hängiven. Även detta en anglosaxism som får allt fler användare i Sverige.

Att hedra. Ursprungsbetydelse i svenska är att akta, vörda eller ära en person. Men allt oftare används uttrycket som direkt översättning av engelskans to honour/honor, med betydelse respektera någon eller något. Det vill säga det är en felaktig översättning av honour/honor som fastnat .

Mer om detta och fler exempel i denna intressanta artikel hos Svenska Dagbladet, klicka här.

Har du fler exempel?
#blogg100 - 30

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar