13 januari 2015

Vackra ord: Fri.

Gud, vad många som har fattat detta med frihet fel. Att det skulle handla om personlig frihet, att själv dana sin framtid, när det egentligen handlar om frihet för en social grupps gemensamma begrepp på sin egna förmåga, kompetens och självständiga möjlighet att bestämma vad som är bäst för gruppen.
Fri är att ingen annan talar om för dig vad eller vem du är.
Och att du har rätt att tillhöra den grupp du vill.

För det har aldrig handlat om egoism. Det står i skarp kontrast mot människans möjlighet att överleva i en tuff miljö. 
Problemet med egoism eller egocentrism är att den aldrig har strategier för familjens, byns, organisationens, samhällets eller civilisationens överlevnad. Och aldrig har haft det. Egoisten (det hörs på ordet) väljer alltid att skydda sig själv före gruppen. Väljer alltid att de egna behoven är starkare än gruppens. Egoisten är aldrig i historien den som ger samhället ny kraft eller ens skyddar det mot hot utifrån. 
En terrorist är en egoist - eftersom hen utgår från att den egna världsåskådningen måste gälla alla. Den religiöst extrema är av samma grund alltid egoistiskt = kan aldrig medge att den egna trosuppfattningen har motsägelser och därför möjlighet till olika tolkningar.
Frihet för mig är att vi människor alltid har samma möjligheter trots olika social, kulturell, geografisk eller annan bakgrund. Fri är inte att vara fri att göra vad som helst. 

Fri är att ingen annan talar om för dig vad eller vem du är. Och att du har rätt att tillhöra den grupp du vill.

Fri. Gammalt germansk ord som finns med denna stavning redan i yngre fornsvenskan. Troligtvis ursprung i indoeuropeiskans priio- . Kan också ha visst samband med sanskritens priyd, som betyder älskade eller kär (jämför med asagudinnan Frigg = "den kärliga")

"(Ja,) frihet är det bästa ting som sökas kan all världen kring,
för dem, den rätt kan bära.
Vill mot dej själv du vara huld, så älska frihet mer än guld.
Med frihet följer ära.

..."

Biskop i Strängnäs, Thomas Simonsson, död 1443

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar