11 januari 2015

Oturen grinar oss i ansiktet.

Tykobrahedagar är 33 stycken otursdagar under året. Dagarna som finns med i till exempel Bondepraktikan. Och värst av alla Tykobrahedagar är 11 januari.

Uttrycket tykobrahedag finns sedan början av 1800-talet. Danske astronomen Tycho Brahe sägs ha fått i uppdrag av  kejsaren Rudolf II att hitta vilka dagar som var mest otursamma. Det är dock oklart om uttrycket tykobrahedag härrör från detta eller mer allmänt syftar på Brahes verksamhet som astrolog och att vissa dagar brukar utpekas som olycksbådande i astrologin.

Oturen kan visa sig på många vis, till exempel; Var du född på en tykobrahedag levde du inte länge. Eller flyttade du eller bytte arbete en sådan här dag blev du alltid bedrövad. Och den som reste utomlands en tykobrahedag, kom sällan hem igen och utsattes för mycket ont.

Nuförtiden används uttrycket tykobrahedag mest om en dag då allting går på tok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar