19 januari 2015

Konsten att tala till punkt.

Såg ett mycket intressant inslag i gårdagens Agenda i Sveriges Television. Om varför politiker ibland är medvetet tjatiga. Det kallas talepunkt och ingår i den kompetente talskrivarens och mediatränarens verktygslåda.

Tre punkter måste du gå igenom för att få en effektiv talepunkt:

1. Analys om media och frågor som är aktuella. Sedan en målbeskrivning av det aktuella budskapet som passar in. Det kan antingen handla om att säga varför motståndarens argument är dåligt eller varför det egna argumenten/ståndpunkten är bra. Riktigt bra är om du kan uppfylla båda dessa saker samtidigt.

2. Någon som tillsammans med politikerna (ytterst sällan politikern själv) formulerar meningen, uttrycket, specialfrasen som kan användas. Detta arbete är omfattande, då det krävs omskrivningar ett antal gånger för att hitta rätt - så att uttrycket dels överensstämmer med analysen enligt punkt ett, dels fungerar väl för den aktuella politikern.

3. Framförande, där talepunkten på ett relativt ledigt och trovärdigt sätt sägs, helst inte bara en gång utan flera. Speciellt bra är det när den som framför talepunkten kan få det att framstå att det är ett helt spontant påstående, som om det fötts i politikerns huvud ögonblicket före det framförs.


Talepunkt. En förberedd fras som markerar ett viktigt budskap, användbart över en tid, i fler än ett sammanhang. Och "tjatas" ibland in, för att få fäste i åhörarnas oh meningsmotsåndarnas sinnen.. 
Tänk en overhead- eller powerpoint-presentation. Plötsligt kommer en bild upp med punktade rader. En av dem har citattecken kring sig. Det är också en talepunkt.

Inslaget på SVT? Klicka här så kan du se det, bara fyra och en halv minut långt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar