1 januari 2015

Promise: not less, but more.

In advertising the saying goes "Less is more". Something I do agree upon, but in one aspect not so much. I will continue to post my street photographies, as they nowadays are so important to me.
Reklamare säger alltid att det är bäst att rensa i budskapet, så att det är enkelt att ta till sig. Jag håller fullständigt med. Fast inte när det gäller mina bilder, mina gatufoton, för detta arbete ger mig så mycket.

Här lite bilder från 2014s sista två veckor. Alla från Göteborg. Väl bekomme.
Here a few of the last two weeks of Instagram format pics from 2014. They're all from Gothenburg. 
Doorway wait
Puffin' break

Thoughtful window
Over my shoulder


Somewhere else
Helping hand


Fler bilder/More of my pics, at these four forums:
1. At Facebook, Gunnar F Novik Street (click/klick) 
2. At Flickr, Gunnar Fägersten Novik Street (click/klick) 
3. At Wordpress, GFN Street (click/klick) 
4. At Instagram, @GunnarFNovik (click/klick) 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar