6 november 2014

Vackra ord: Saktmodig.

Att vara en person med lugn och trygghet är oftast något eftertraktansvärt. Speciellt "nu för tiden" då allt bara går fortare och blir mer högljutt...

Med ett lugnt och stilla sinne
Enligt Svenska akademiens ordbok: Fridsam, tålmodig, foglig, mild till sinnelaget. Tidigare även i betydelsen att ha förmåga till lugn eftertänksamhet.

Intressant att ordet (som har tre ordled; sakt-mod-ig) vid enkel betraktelse kan tros betyda att den aktuella personen stille och säkert vågar göra saker. Men från början av lågtyskans sachtmot, där -mot (och även svenskans mod) står för sinne snarare än det moderna ordet med betydelse våga göra. Ursprungsbetydelse av saktmod är stilla sinne.
Motsatsen blir då vredsint.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar