5 november 2014

Utred svenska språket.

Kan inte mer än att hålla med. Och samtidigt sprida idén som även Patrik Hadenius (chefredaktör på Språktidningen) förespråkar i en debattartikel i Dagens Nyheter igår tisdag - Det är dags att utreda svenska språket!

Bakgrunden är enkel, eftersom nya regeringen föreslår neddragningar i statliga bidrag till en av de viktiga institutionerna som handskas med svenska språket. 
Detta samtidigt som utvecklingen av svenskan går allt fortare, språkets roll i all kommunikation blir allt viktigare och språkets roll för välstånd och påverkansgrad i maktstrukturer blir allt viktigare. Enligt min uppfattning är neddragningar på detta område klart kontraproduktiva och omoderna.

Läs Patrik Hadenius artikel i DN genom att klicka här

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar