10 februari 2014

Hen för mottagaren.

Nyordet hen dök upp på Språkrådets nyordslista 2012 i formen henifiera. Ordet är dock lite äldre än så, likaså viljan från många att använda ett genus-fritt pronomen. Språkrådet har för en tid sedan gjort en rekommendation, som jag i min tur rekommenderar.


Rekommendationen om användandet av hen kom skriftligen från Språkrådet i maj 2013. 
Jag delar syn med vissa aspekter av Språkrådets syn på ordet hen. Däremot anser jag att rådet är lite för passivt i viljan att arbeta mot språklig diskriminering. Men även denna inställning har jag viss förståelse för, av just detta skäl:
"Det är språkbrukarna själva som har möjlighet att förändra språket."

Mer ur texten:

Att skilja på hen och hen 
Hen används på olika sätt och grovt kan man urskilja två användningsområden. För det första kan hen användas som ett alternativ till uttryck som han eller hon eller vederbörande i fall där könstillhörigheten är okänd, oväsentlig eller ska otydliggöras. För det andra kan hen användas om personer som inte vill kategoriseras i grupperna "man" och "kvinna", eller av personer med normkritiska intentioner som inte vill kategorisera mottagarna i en tvådelad könsuppdelning. Det går också att göra en mer finfördelad kategorisering med hänsyn till bland annat generisk (allmänt; om ingen särskild person) eller specifik referens, men det är dessa två användningsområden som kan vara bra att skilja på av flera skäl: de har (delvis) skilda intentioner, de har skilda alternativformer och de ger upphov till olika rekommendationer."
...
"Rekommendation 
Om hen bör användas eller inte måste avgöras med hänsyn till sammanhanget. Hen i sig är ett 
könsneutralt ord som inte innebär några språkliga hinder, men som ibland väcker irritation hos vissa språkbrukare."
"När en person vill omtalas med hen bör den personen få bli det"

Hela texten kan du läsa om du klickar här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar