7 september 2013

Svårt att förstå.

Världen är full av konstigheter, likaså vårt språk. Vissa uttryck är visserligen självklara att använda och förstås av många - men är vid närmare analys rätt märkliga.

Metaforer kan oftast förstås, även om du måste tänka efter lite. Spikrak betyder ju helt enkelt rak som en spik. Och uttrycket Ingen ko på isen kan ju förstås som att det är inga problem, vi måste ju inte handskas med detta omedelbart, som om vi hade haft vår ko på isen och därför måste hjälpa stackaren till en mindre farlig plats.

Men vissa uttryck är inte lika lätta att förstå. Ofta beror det på att (ibland den bildliga) kopplingen ligger i mer än ett led bakåt, det vill säga att uttrycket har förändrats över tid.
Sölkorv?

Sölkorv. Betyder en person som är lat. Delen söl är lätt att förstå. Att söla betyder att göra saker riktigt långsamt. Men varför korv? Jag vet faktiskt inte. Nå. Uttrycket är inte jättevanligt, men förekommer.

Lugna puckar. Betyder ungefär att allt är lugnt och att det inte är något att oroa sig. Troligtvis en tautologisk analogi med uttrycket "det är lugnt" och motsatsen till "hårda puckar" som grund.
Uttrycket "Hårda puckar" är lättare att förstå. För puckar är hårda till sin utformning och det gör ont att bli träffad av en. Men lugna puckar? En dålig passning (för lös) skulle vara bakgrunden? Ja men då skulle det heta just "Lösa puckar"...

Saken är biff. Betyder ungefär att "ärendet" klarats upp och eller är klart. Har naturligtvis ingenting med biff att göra. Troligt (men inte säkert) är att biff i detta fall egentligen ska stavas bif - och att det i sin tur är en förkortning (militär?) på ordet bifalles. Det vill säga att något bifallits, godkänts, tillåtits eller samtyckts.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar