16 september 2013

Att härskna till på härskartekniker.

Härskartekniker, mina vänner, finns överallt. Och de med mest status är oftast de som använder detta. Även jag har gjort mig skyldig till det. För det är ett inlärt beteende som inte alltid är medvetet.

Med anledning av tidigare inlägg här på bloggen - tack Camilla Eriksson.


Rätt ofta används ordet härskarteknik av feminister, för att spegla det faktum att många män förtrycker kvinnor. Tyvärr är det inte så enkelt att det är just manligt att använda härskartekniker och kvinnligt att vara offer för dem. Min åsikt (som delas av forskare) är att härskarteknik används av de som har makt eller strävar efter det för att antingen upprätthålla makten eller att få den. Makt i detta sammanhang är inte nödvändigtvis politisk eller ekonomisk makt, utan makt att få bestämma, styra och avgöra i frågor som berör fler än en person.

De flesta av oss använder härskartekniker när det handlar om våra barn. Hur detta kommer sig? Jo, barn har en förmåga ständigt leta efter var gränsen går för ens förälders makt och inflytande. Därmed utmanas vi som föräldrar i åsikter, i styrning och i vår maktutövning. Fullkomligt normalt, men intressant är att detta sociala (och kulturella) inlärande också delvis lär vår barn hur och när härskartekniker fungerar.

Idag har forskare kommit fram till sju metoder som kan anses vara grundläggande (socialpsykologen Berit Ås):


1. osynliggörande

2. förlöjligande 
3. undanhållande av information 
4. dubbelbestraffning 
5. påförande av skuld och skam 
6. objektifiering 
7. våld eller hot om våld

Läs mer om härskartekniker antingen hos Retorikiska

eller lite studietext hos Umeåregionen
eller en riktigt intressant uppsats om motstrategier (för att få ett bättre socialt klimat).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar