6 september 2013

Bildord: Struktur.

Struktur är ett av dessa ord som både har en bokstavlig och en överförd betydelse. En arkitektonisk struktur är inte samma sak som att säga att du har struktur på ditt liv.

Struktur. Inre beskaffenhet eller sammansättning. Ibland ger den struktur vi ser på ytan, struktur till en byggnads eller för den del biologiska varelses inre hållbarhet. 
Till exempel Borås Arena. På mer än ett sätt.


Foto taget i Borås våren 2013
© Gunnar F Novik.  #bildord - 035
En del av mina bildord hittar du även på denna sida

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar