26 september 2013

F-ord förklarar förargelse.

Dagens tre sura ord kommer ur känslan när ens favoritlag (Elfsborg) förlorar på sämsta möjliga vis - efter dålig inställning. Och känslan efter att träningsmorgonen knappast gick bättre, trots upphämtning från 0-7 till 7-7. 
Fy fabian för frustrerande fadäser för förlorande folk. 

Fadäs. Misstag, blunder. Låneord från franskans fadaise (ljudande s-ljud), och tidigare occitanska fadeza. Occitanien ligger i södra Frankrike, norr om Pyrenéerna. Låneordet är omnämnt i svenska första gången på 1730-talet.

Förlora. Att tappa eller bli av med något. Från mellantyskans vorloren eller/och mellanlågtyskans verliesen. Nära släkt med ordet förlöst. 

Frustration. Irritation eller känslomässig vanmakt. Från början en psykologisk term, som avser besvikelse när vägen till avsett mål hindras eller stoppas. Från latinets frustratio, som betyder besvikelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar