1 juli 2013

Ditt språks historia. Din framtid.

Utan historia, ingen framtid. Det gäller för det mesta, så även språk och kommunikation.

På ditt individuella plan började din språkhistoria långt före det att du föddes. Fysiskt påverkades din kommunikation redan som foster, men du har också präglats mycket av de som du vuxit upp hos. Enkelt uttryckt är ditt språk i grunden din familjs. Och den språkhistorien går att hitta länkar i, genom flera generationer.


Bild från Wikimedia Commons
Men språket är också vår sociala kulturs språk och enklaste sättet att beskriva detta är genom att beskriva svensk språkhistoria.

Svenskan är till att börja med ett nordgermanskt språk (tillsammans med isländska, norska och danska) och ingår i den germanska språkgruppen. De två största germanska språken är engelska och tyska.
I sin tur ingår de germanska språken i indoeuropeiska språkfamiljen. Germanska språken skiljer sig mer sinsemellan än vad till exempel de latinska språken gör. 

Nedan följer några länkar där du kan läsa mer om språkhistoria och liknande fakta. 

Några citat som jag ändå vill ge dig direkt:

"Samtidigt med vikingatidens början (omkring 800 e kr) kan man urskilja svenska som eget språk."

"Språkvetare brukar skilja på å ena sidan genuina dialekter, som talas inom ett begränsat område och som kan vara svåra att förstå för utomstående, och å andra sidan regionala talspråk, som sträcker sig över stora områden."

"Åtminstone sedan 1970-talet har det pågått en utveckling mot ett alltmer intimiserat och informellt språk, både i tal och skrift."


Länkarna: Kort svensk språkhistoria. En text hos Svenska institutet, skriven av Språkrådet.

Hos Institutet för Språk och Folkminnen kan du läsa mer om om svenska dialekter.

Och lite mer fakta om språk som kanske intresserar. Det läser du om hos Språkrådet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar