10 juni 2013

Hajar du?

Mer att grunna på. En måndag. Sommarlovaktig för en del. Helt vanligt för andra. Och alltid en måndag.

Haja. Då du förstår att lilla fisken ska äta upp dig och allt du kan få ur dig är: "Aaaaa".

Farkost. Pappas dietplaner inför avresan. Intages ombord.

Avsked. Uri Gellers sista föreställning lämnade kvar ett brutet bestick. 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar