3 juni 2013

Allehanda publicistiska nyheter.

Vissa ord verkar som om de alltid funnits där. Det blir liksom aldrig omoderna, Trots att de egentligen är lite främmande och gammaldags. Tre sådana ord är mycket vanliga, inte bara för journalisten, utan för gemene man. Du har hört dem förut, men vad betyder de egentligen?

Språket har en tendens att förändras och innebörden av specifika ord glider utmed betydelseskalan. Det är så inom all terminologi, så även journalistens.

Tidning. En omgörning av fornsvenskans tidhing, som betyder underrättelse eller nyhet. Jämför med omoderna ordet tidender, som har samma ursprung och betydelse. En tidning är alltså en nyhet. Fast numera använder vi ordet allmän i betydelse tryck samling av (oftast) nyhetstexter.

Allehanda. På sätt och viss motsatsen till ordet tidning. Allehanda betyder olika slags eller åtskilliga. I fornsvenska var ordet delat och hette antingen allra handa eller alla handa. Jämför med tyskans allerhand, med samma betydelse.
Ordet allehanda i namnet på en tidskrift (till exempel NA, Nerikes Allehanda och SLA, Skaraborgs Allehanda) syftar från början på att i den hittar du inte bara nyheter, utan intressant om allehanda ting. Märkligt språkmässigt är att vi har tidningar (nyhetsskrifter) som heter Allehanda...

Publicist. En som offentliggör. Substantiv av ordet publicera som betyder offentliggöra eller ge ut i tryck. Från latinets publicare, med grund i latinets publicus som betyder allmän
För användes termen mest för chefredaktörer och tidningsägare, men idag mer allmänt för personer som arbetar inom journalist-, författar och eller PR-branschen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar