12 juni 2013

Pang på nosen.

Allt du eller jag kommunicerar är verkligen inte språkbundet. 
En av de absolut viktigaste sätten att kommunicera på är också en av de mest primitiva och kanske den mest intuitiva. Till exempel för vårt arvs skull. Och den vägen går oftast genom våra näsor...

Forskare har för flera år sedan hittat två specifika feromoner, som tros vara sexualferomoner. Det ena är manligt, det andra i första hand kvinnligt. När heterosexuella män känner kvinnlig doft, respektive när heterosexuella kvinnor känner manlig doft sprakar det till i hypothalamus, den del av hjärnan som har med reproduktion att göraAnnan forskning visar att kvinnor föredrar dofter från män som har gener som ger deras gemensamma barn ett så bra immunsystem som möjligt. Vi styrs alltså av dofter på en relativt primitiv nivå.     Spännande forskning, plus enkla svar hittar du här.

Direkt kommunikation
Rent kommunikativt är doften något som träffar oss väldigt långt in - och väldigt direkt. I jämförelse med det talade språket, krävs för dofter inga sociala avkodningar (även om de går fort för en vuxen människa), utan doften riktar sig direkt till hjärnans känslocentrum via vårt neurologiska system. Det visar bland annat denna forskning: 
"En gräddfil in i hjärnan (klicka här)"
Det innebär också att vi har svårare att skärma av och därmed försvara oss mot dofter. Vi reagerar helt enkelt instinktivt med dofter, till skillnad mot de flesta andra tillfällen med andra sinnen som mottagare av stimuli.

Dessutom är det enligt samma forskning svårt att koppla det verbala uttrycket till detta (doftens) känslouttryck. Det kallas för att doften är ett "stumt sinne". Ett enkelt sätt att visa det för dig själv är att undersöka ditt förhålla till låt oss säga en ros.

Gör rostestet
Steg ett: säg ros, eller röd ros högt och försök känna doften.

Steg två: gör dig bilder i huvudet där du först a) ser en ros, sedan b) tar den i handen och till sist c) för den till näsan och luktar.

Du kanske inte kan beskriva doften för mig, men med steg två får du betydligt lättare till dig en doft (och kanske ett känslominne) än när du bara sa ordet ros högt. 

Antagligen beror denna direktkoppling (doft - - känslocentrum i hjärnan) på att vi i vår tidiga historia var mycket mer beroende av doftens funktion. För mat, för fortplantning och för säkerhet.

Och det i sin tur betyder, att om du vill skapa varaktiga intryck med din kommunikation, så är tilltalande dofter som associeras till dig och ditt budskap en mycket bra kommunikativ metod. 

Och lite bonus, svaret på frågan om inte blommorna doftade mer förr? 
Läs om det i Illustrerad Vetenskap här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar