11 februari 2011

Främmande för en del.

Att säga rätt är inte alltid enkelt. En del ord är främmande - för stavningsförmåga, per definition eller ibland bara till din känsla.
Professionellt. Vi använder ofta ordet proffs, för det är viktigt att vara det. Lite problematiskt är det med stavningen dock. Proffs har två ff, det har inte professionellt. Och det är inte proffsigt att stava professionellt fel...
Plausibel. Så kallat främmande ord, förklaras enklast med möjligt eller mer korrekt tänkbart, som i tänkbart alternativ. Utan tvekan är det plausibelt att en del inte tycker om främmande ord, hur svenska de än är. Plausibelt.
Internetrevolutionär. Ett riktigt fult ord. Tycker att det är osmakligt att en del som arbetar med tekniken bakom informationsteknologi tar åt sig äran när vanligt folk riskerar livet för att få till en demokratisk förändring. Oavsett om det handlar om Julian Assange eller folket på Facebook så är det aldrig på internet som revolutionen genomförs. Internet är ett verktyg i tiden. Ett stark sådant, men ändock: det är människorna som står för förändringar och reformer, inte maskiner. Internetrevolutionär.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar