25 februari 2011

Dags för fredagsmys?

För många svenskar är det dags för fredagsmys. Inte så i arabvärlden. När veckans viktigaste religiösa åtagande är avklarat (fredagsbönen) är demonstrationerna större än någonsin.

Det händer just nu så mycket i den arabiska delen av världen är det som vanlig människa är svårt att hänga med. Lite hjälp kommer här därför i allt det som händer där.

Evolution. Ordet evolution betyder utveckling och används oftast om arternas utveckling. Evolution avser den bestående förändring som händer organiskt, oavsett om det är planerat eller ej. Människans plats i ekosystemen är från början skapad naturligt, med evolution. Kan det vara så att det som händer i Tunisien, Egypten, Libyen och så vidare är naturligt, med tanke på historien? I så fall är det rätt att säga evolution.

Revolution. Omvälvning eller omstörtning. I många fall direkta motsatsen till stabilitet (à la Carl Bildt). Och ingen motsats till evolution. Att vända allt upp och ner. Oftast används ordet när makten störtas av "folket". Jag har alltid undrat varför många skiljer på revolution av "vanligt folk" och av till exempel militärmakt. Det är fortfarande revolution, oavsett om det är av godo eller ej. Orden förändras inte i värde bara för att vi tycker att de ska det... Ingen revolution i mitt språk tack!

Demokrati. Betyder folkmakt eller folkstyre. Kommer av grekiskans demos som betyder folk och kratein som betyder härska. Viktigt är det med folkets makt, även om det inte finns ett enda exempel i världen på direkt fungerande demokrati (på statsnivå). Vi i Sverige och resten av västvärlden har något som snarare definieras som representativ demokrati. Det vill säga vi väljer representanter som sedan bestämmer åt oss.
Folkets makt, kan det värt att kämpa för? Fråga våra vänner i arabvärlden! Demokrati.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar