18 januari 2017

Efter sanningen.

Intresset för språk är stort på många håll, inte bara i Sverige. Därmed finns i många länder motsvarigheter till svenska nyordslistan. Till exempel utser Oxford Dictionaries varje ord det ord som är det nyord som dels fått störst genomslag, dels säger en hel del om året som gått. 2016 års ord är post-truth.

Nej det handlar inte om post eller kommunikation genom meddelanden. Men det handlar om kommunikation i stort. För prefixet i ordet post står för betydelsen efter, så ordet översätts enklas med eftersanning. Naturligtvis skulle vi kunna postsanning också.


Något som berörde mig mycket om ordet post-truth är ett citat från en brittisk journalistkrönikör: "The truth has become so devalued that what was once the gold standard of political debate is a worthless currency."


Här en kortare video som visar på varför ordet valdes. Det mest intressanta med denna är att den visar på hur sanningen inte bara förändras, utan även medvetet försvagas och misskrediteras. Och att detta väldigt mycket ligger i tiden. Se själv.


Om du klickar på denna länk kommer du till engelskans motsvarighet till vår nyordslista. Intressant att danska ordet hygge finns med...
Mer om hur de i England bestämmer när ord (nya eller mindre nya) ska tas med i ordlistan? Klicka här så kommer du till deras Youtubekanal och en beskrivning om hur utvalet går till.
Novik Media och Kommunikation

Jag jobbar en hel del på engelska och hjälper dig att inte bara skriva/producera bra texter på svenska. Jag arbetar även på engelska - du kan till och med välja om du vill ha din text på brittisk eller amerikansk engelska. Klicka här och se mer om vad jag erbjuder professionellt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar