30 januari 2014

Bokstavsredundans.

I nästan varje ord vi använder finns en förklaring och en historia. Ibland dunkel, ibland självklar när den berättas. 

Här tre ord som alla startar med prefixen re-, som kommer från  och betyder åter- i betydelsen tillbaka till originalet/ursprungsplatsen eller igen, åter eller återigen.


Revansch. Hämnd. Från franskans revanche. Från början, om än en krokig språklig väg, troligtvis från latinets vindicare. Det ordet finns i svenskan som vindicera - som i sin tur betyder göra anspråk på.

Redundans. Betyder i praktiken överflöd, från början att något är överfullt eller flödar över. Från latinets redundantem. Undare betyder vatten som reser sig, från latinets ord på vatten unda


Rekapitulera. Återberätta. Från senlatinets recapitulationem, som egentligen betyder gå igenom det viktigaste en gång till. Från re- som betyder åter och från 
capitulum som betyder huvudsaken.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar