14 december 2013

Tredje ljuset.Allt tydligare är längtan efter värme och ljus. 
I december vandrar vi långsamt längre in i mörkret, för att det ska vända först strax innan jul. Men dit är det än en vecka kvar.


Ljus. På fornsvenska lius. Nordiskt ord med indoeuropeisk rot. Jämför med latinets lux. Både ett adjektiv (beskrivande) och ett substantiv (objekt). I isländskan skiljs mellan de två varianterna, lioss (adj) och lios (subst).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar