19 december 2013

Reklam som tidsfönster.

Ord är ord om än i konstiga fraser... 
Se där en parafras som kanske kan passa reklam. Reklam har en förmåga att beskriva en tid, att vara ett tidsfönster. 

Här tre exempel från en tid som redan flytt. Lite minnesgodis om du är lite äldre. Alla tre exemplen kommer från Filmarkivet.se och är också länkade dit.

Och så en modern klassiker. När sportstjärnor började kunna göra reklam för nästan vad som helst, fast det blev tandkräm igen. "Gula hinnan det är känt..."

Parafras. En omgörning av tidigare (konst-)verk av annan person. Används oftast om bilder och texter. 
Ordet kommer från dels grekiskans para som betyder bredvid och dels fras med härledning i senlatinets phrasis som betyder diktion och grekiskans phrasis som betyder tal (som i att prata), sätt att prata och uttal.
Märk att på svenska har ordet fras en delvis annan betydelse (grupp av ord) än vad grekiskans och latinets fras.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar