31 januari 2013

Om kärringar och huskors.

Språket ger, beskriver, tar och förkunnar makt. Lika mycket som ett språk definierar oss i en speciell social grupp och kultur, definierar det vår maktstruktur. Mig förvånar det mycket att det finns många som bestrider det faktum att till exempel kvinnor förtrycks med just ordval och sätt att uttrycka sig. Varför finns blondinskämt om inte för att förminska?

Men än mer förvånar det mig att alla manliga partner till kvinnor inte alltid står upp för sin livskamrat. Och avstår från att betvinga med orden som maktmedel. Men kanske är det så att män inte alltid vet eller förstår att språk-förtrycket finns där? Då är det hög tid att inse faktum.

Debatten om hen som ersättning för han/hon visar på ett behov. Likaså den relativt nya debatten om att använda en istället för man, när det gäller generellt personligt pronomen. De båda visar på behov av förändring av språket, eftersom att många känner sig kränkta och nedtryckta av det. Kränkningar jag har svårt att acceptera.
Andra ordval som kärringen, rivjärn, huskors, eller varför inte bitterfitta sägs ofta vara sagda "med ett mått av kärlek", något jag starkt betvivlar. Det har varit, är och kommer alltid vara ett sätt att förminska någon. Vill vi män verkligen det? Kärleksfullt?

Nå, en del av språkets roll handlar om ordval, annat om etablerande av könsroller. Och det sker mycket tidigt i våra liv, genom social fostran i hem, skola och liknande. Jag skrev en artikel om forskare Ylva Odenbring i Göteborg/Borås nyligen, om hur tidigt en del könsroller etableras.
Eller som Ylva säger:
För mig är forskning om könskonstruktioner och sociala strukturer grunden för att öka kunskapen, för att på sikt kunna skapa en förändring mot ett bättre samhälle. För än är knappast förskolan eller skolan jämställd avseende kön, den är inte ens jämlik, avslutar Ylva Odenbring.
Hela artikeln finns här.
Hela Ylvas avhandling som pdf hittar du här

Mina tre slutsatser:
- Könsroller finns, var medveten om det. Eller gör dig medveten.
- Språket är ett av de starkaste formerna för att beskriva förtryck, om än med ibland subtila medel.
- Vi har ett gemensamt ansvar att ständigt arbeta mot det språkliga förtrycket mot kvinnor.

#blogg100 - 009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar