24 januari 2013

Ignoranta bondtölpar.

Ibland får jag för mig att vi svenskar inte är smarta nog. Att vi inte förstår världen runt omkring oss. Att vi är lite som amerikaner brukar beskyllas för att vara. "Inte bry sig om världen, eftersom världen inte passar vår världsbild".
Men så kom jag på vad det egentligen handlar om. Jo. Inuti de allra flesta svenskar bor en liten 12-årig bondtölp, med arrogans och ignorans som skydd. Ett skydd för att världen inte ska vara eller verka så farlig.

Arrogans = anspråksfullhet, förmätenhet, dryghet. Särskilt i förhållande till annan person. Veta bäst, oavsett den andres kunskap, bakgrund eller erfarenhet kan man också uttrycka det som. Jag upplever att allt fler visar upp arrogans mot andra, eller brist på ett empatiskt synsätt.
Ignorans = okunnighet. Används ofta för att beskriva okunnighet hos den som borde vara mer kunnig. Som om det är ett val att inte vilja lära sig.

Jag tror att vi svenskar i alltför stor grad inte hängt med i utvecklingen. Att vi är ovilliga till förändring, oavsett om det handlar om förbättring eller annat. Därmed skriker vi högt när otryggheten lurar bakom hörnet.
Det är inte så många år sedan vi var ett land av nästan bara bönder, det räcker att gå 100 år tillbaka i tiden för att se att vi var ett annat land och hade en annan kultur. Idag är det mycket prat om att vara en del av världen, att ha en utblick eller att vara kosmopolit. Men majoriteten av oss svenskar har inte hunnit med. Bondtölpen från förr inom oss skriker att nu får det vara nog med nyheter, nya kulturer och nya människor. Det nya intrycken överväldigar och oroar.

Inte heller tycker vi om de få individer som klart deklarerat att de inte vill vara som den stora massan. Individualism i Sverige handlar inte om att vara en fri individ, utan snarare om en övertro på integritet och en misstro mot alla "de andra". Trots en uttalad vilja om gruppens bästa har detta idag övergått i en egocentrisk bild av världen, där okunnighet och ovilja att förstå råder.

Integritet = okränkbarhet, oberoende.
Empati = förmåga till inlevelse i andra människors känslor.

Idag har många medvetet valt att därför hellre vara ignoranta och arroganta, än förstående och empatiska. Märkligt i ett land som säger sig värna om humanistiska och demokratiska värden, men lätt att se.
Men när vågar vi som grupp sluta vara bondtölpen från förr och verkligen ta ett kulturellt steg ut i världen?

#blogg100 - 002

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar