9 mars 2017

Vackra ord: Transparens.

Ett ord som vars estetik inte ligger i uttal eller konstruktion, utan snarare i dess innebörd. Transparens.

Genomsynlig och/eller genomskinlig. I överförd betydelse öppen, läsbar och synlig. Läs mer om hur jag anser att transparens behövs i ett demokratisk hänseende, genom att klicka på denna länk.
Vackra ord, transparens, Upp flyga orden
Transparens. Öppen, tydlig, synlig.


Transparens. Från medeltida latinets transparentem, presens particip av transparere "visa ljuset igenom,". Kommer från latinets trans- som betyder över, genom, bortom och parere komma i sikte, uppenbara sig."
Den överförda betydelsen "att enkelt se igenom" dök upp i engelsk skrift slutet av 1500-talet

#blogg 100 - dag 9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar