6 mars 2017

Den kommunikativa frågan.

Jag har tidigare skrivit om frågor som något väsentligt för alla journalister. Då handlade det om att vara en medveten utfrågare, att våga stanna i den intervjuades svar, att våga tveka och att våga ifrågasätta allt som sägs. Något som är enklare än gjort.

Nu tänker jag fördjupa mig i varför själva frågan är det viktigaste som finns inom kommunikation. Detta eftersom all kommunikation utgår från den vi just då delar utrymmet med. Och kan du inte ställa rätt fråga, fallerar kommunikationen totalt.


Först en länk till inlägget om journalistens frågor. Klicka här så kommer du dit (i ett nytt webb-fönster). Och så en klick-länk till introduktionen av det jag kallar "Ett effektivare språk"...

Jo. Det är hur bra du är på att förstå den som du kommunicerar med, som direkt avgör hur framgångsrik du blir i ert utbyte. Allt utgår från att det finns vissa saker som stänger den kommunikativa kanalen och annat som öppnar den. Det vill säga, det som gör att den andre vill delta i en kommunikation med dig eller inte. Att kunna lyssna bra på den andre är därför en grundförutsättning.

Här tre tips för att bli en bättre lyssnare, för att förstå bättre:


1. Använd tystnad. Och våga vara tyst länge. När du inte pratar lämnar du öppet för den andre att prata. När du inte pratar finns utrymme för den andre att utveckla sin tanke. När du inte pratar hör den andre sig själv säga saker. Och vill komplettera/ändra/förbättre det nyss sagda. Och du uppskattas för du tar mindre av det gemensamma utrymmet.

2. Ställa bara "öppna" frågor. Varför ställa frågor som kan besvaras med ja eller nej. Den ärligt nyfikne säger saker som; Varför? Hur då? och Vad menar du? 
Därmed öppnas kommunikationen för den andre och den både har utrymme för att utveckla sin tanke (förklara den) och 

3. Fråga, men påstå inte. Det är när du som en part i en kommunicerande par/grupp lämnar fältet öppet för tankar och känslor hos den andre som det magiska i kommunikationen sker. Men när du stänger kommunikationen genom att ta tydlig och oförsonlig ställning mot eller för något i det nyss sagda har de allra flesta en tendens att  bara tystna. För då "lyssnar du inte".

#blogg100 - dag 6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar