6 juni 2017

Du eller dig. Jag eller mig.

Subjektivt sätt (från min sida) har jag alltid hävdat att de syftande uttrycken alltid ska använda subjekt. Fast jag verkar att alltid ha haft fel.

Har ju alltid tyckt att dessa varianter låter horribla.

Han är större än mig.
Hon är snyggare än dig.
De är bättre än honom.
Du är vitare än henne. 

... fast de är alltså alla korrekta (trots att pronomenet i slutet av uttrycken är objekt - den vi talar om, inte subjekt - den som utför eller står för något). Och motsvarande uttryck...

Han är större än jag.
Hon är snyggare än du.
De är bättre än han.
Du är vitare än hon.

... är också korrekta (subjekt-pronomen; Det är jag som är vitare än hon är).
Skärmdump Språk- och Folkminnens hemsida

Det är alltså språkbruket och inte grammatiken som gör detta korrekt. Eftersom båda formerna används är både formen med subjekt och den med objekt klart godkända. Huva.

#blogg100 - dag 98

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar