Vackra

#vackraordMycket subjektivt...

Koltrast. Sveriges nationalfågel. Inte ordet i sig som berör, men allt fågel och dess vackra sång står för. Kol är ett gammalt ord (samma stavning i fornsvenskan) står naturligtvis för svart eller även (mest förr) mörker.

Transparens. Ett ord som vars estetik inte ligger i uttal eller konstruktion, utan snarare i dess innebörd. Genomsynlig och/eller genomskinlig. I överförd betydelse öppen, läsbar och synlig.

StillaAtt inte röra sig. Gammalt svensk ord, för även stavat stil. Har förekommit varianter i svenskan som slutat på -e eller -i. Germanskt ordstellia- eller möjligen stellu-, med betydelsen vara styv, stå fast, varom under stall (jämför med ordet ställa).


Tolerans. Ordet kommer av franskans tolérance, som i sin tur är av latinets tolerantia, med betydelse tålighet. I modern överförd betydelse fördragsamhet. Det vill säga att kunna ha överseende med det som inte är som du kanske trodde eller förväntade dig. På många sätt och vis är tolerans motsatsord till fördom.

Livslust. Lust att levaFinns ingen riktigt bra "officiell" förklaring av ordet, men en stor ordbok beskriver ett annan ord (en motsats) så här: Modstulen = berövad på sin livslust.

AltruismFör andra människor. Att vilja och behandla en annan mänsklig varelse väl, utan avsikt att därigenom gagna sig själv.

VänskapVän är enligt etymologer ett gammalt fornnordiskt ord, nära besläktat med latinets venus (behag) och sanskrits vánas (lust). Idag finns två olika betydelse för vän, beroende på om du använder kort eller lång vokal. Det vanligaste är med kort vokal, det ord som kan bilda just vänskap ovan. Detta andra vän betyder fager eller vacker.

TålamodFörmåga att uthärda något, utan att förlora sin behärskning.
Fornsvensk ord tholamödh, sammansatt  av orden tåla och mod

Ansvar.  Från början att svara inför rätt. I princip ursprungligen samma ord dagens gensvar, det vill säga svara på tilltal. Germanskt och/eller saxiskt ord som till exempel motsvaras av engelskans answer. Fast dagens engelska ord för ansvar är responsibility, vilket i sin tur betyder att svara mot något.

Fri. Gammalt germansk ord som finns med denna stavning redan i yngre fornsvenskan. Troligtvis ursprung i indoeuropeiskans priio- . Kan också ha visst samband med sanskritens priyd, som betyder älskade eller kär (jämför med asagudinnan Frigg = "den kärliga")

SaktmodigMed ett lugnt och stilla sinne. Enligt Svenska akademiens ordbok: Fridsamtålmodigfogligmild till sinnelaget. Tidigare även i betydelsen att ha förmåga till lugn eftertänksamhet.


TvekanAtt inte alltid vara tvärsäker. Att fundera en gång till om hur det ligger till. Att tveka på om du verkligen har rätt. I detta ligger visdom och erfarenhet.


KunskapFakta, förståelse och färdigheter, tillgängliggjord genom studier eller erfarenhet.


Tillit. Förutom att tillit också är en sedimentär bergart, är det i första hand det du visar den som du litar på. Förtroende, tilltro och att lita på är synonymer.
Intressant är väl att ordet också är en palindrom, det vill säga du kan skriva det baklänges och det ser exakt likadant ut.

Omsorg. Lite blandade betydelser. Till exempel omsorg har den som ska ombesörja, det vill säga se till att något blir gjort. Och den visar omsorg som ser till något - bokstavligt eller bildligt talat. Och omsorg är också det ansvar (självpåtaget eller givet) du har gentemot en annan varelse eller ting du vårdar.


TröstAtt trösta är att ge kraft, hopp eller känslomässig lindring i en utsatt, ofta känslomässigt svår situation.

Honungslen. Extra len, mild, saktmodigt. Honung: Sött ämne tillverkat av bin eller humlor av söta växtsafter. Lensaktmodig, mild

Löjtnantshjärta. blomsterlyralyrblommaLamprocapnos spectabilis, tidigare Dicentra spectabilis, art i familjen jordröksväxter. På engelska Bleeding heart


Sorg. Reaktion på förlust. Sorg är en form av traumatisk kris, och liksom i andra krisreaktioner kan olika faser urskiljas: chock-, reaktions-, bearbetnings- och nyorienteringsfas. På fornsvenska sorgh, med koppling ända tillbaka till sanskrit.


Längta. Intensiv önskan i förening med känsla av saknad.
På fornsvenska længta, från germanskans langitön eller langatjan. Troligtvis verb bildat av adjektivet lång. På isländska heter det både langa och längta.


FörståelseI filosofisk mening en tolkning av något meningsfullt.


Hav. NE: Det sammanhängande vattenområde som omger jordens kontinenter, vanligtvis synonymt med världshavet eller oceanerna. 
På fornsvenska haf. Germansk ord som trängt undan den äldre indoeuropeiska varianten som har mar- som stam.


OasEgentligen en plats med vatten och växtlighet i öken, idag ofta använt överfört med betydelse plats för vila.


EmpatiFörmåga till inlevelse i andra människors känslor och känsloliv.


Vår. Dels årstiden mellan vinter och sommar, dels ett pronomen


AzurKlar himmelsblå färgklarblå himmel, eller blånande rymd.


UpplystPräglad av kunskaper

Upplysningen var en epok som präglade senare hälften av 1700-talet i Europa. 

FörnuftFörståndklokhetvishet eller fördomsfri.


Mak. Som i uttrycket i sakta mak. Betyder i bekvämligheti allsköns lugn eller utan jäkt. Kan också användas i ordet att röra sig makligt sakteliga.


Omhulda. Att visa omsorg, godhet, välvilja. Tillgodose någons behov. Eller omfatta med kärlek, intresse.


DN skrev om svenskars förhållande till det vackra i ord redan 2005. Det kan du läsa om här.
Det finns andra som har intressanta åsikter om vackra ord, till exempel här PleaseCopyMe.

Och lyssnare till numera nedlagda radioprogrammet Christer tycker så här om vad som vackra ord.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar