13 mars 2017

Varifrån kunskapen kommer.

Idag. För första gången är det Källkritikens Dag. Och, må jag säga, aldrig har väl källkritiken behövts mer.

Källkritik. Ett till stora delar vetenskapligt sätt att förhålla sig till den fakta som presenteras. 
Med kunskap om vem eller vad som är källan och att i de allra flesta fall kunna verifiera faktan genom att korskontrollera den genom fler oberoende källor. Viktigt är också att ha så få andra- och tredjehandskällor som möjlig, och istället ta reda på fakta som kommer direkt från den ursprungliga källan.

Journalisten om Källkritikens dag
Idag hålls i Stockholm ett arrangemang för att öka kunskapen kring kunskap, källkritik och information. I dagens Journalisten går det att läsa en intressant intervju med journalistikprofessorn Jesper Strömbäck i Göteborg. Citat:
"– Det första man ska göra är att hålla en viss kritisk distans till uppgifterna. Man bör varken förkasta eller köpa någonting rakt av, innan man kontrollerat fakta. Ju mer märkligt, uppseendeväckande eller upprörande någonting är, desto större skäl finns det att kontrollera mot andra informationskällor."

Läs hela artikeln här (klicka).

Arrangemang i Stockholm
Det är tidningen Metros "Viralgranskaren" som instiftat dagen. Och den hålls i år för första (men förhoppningsvis inte för sista) gången. Är du i Stockholm är det Kulturhuset det händer. Här en länk från första delen av samtalen där (klicka).

#blogg100 - dag 13b

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar